กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชั้น 5 ตึก 20 ชั้น

โทรศัพท์ 0 2299 4410
โทรสาร 0 2299 4406
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *