กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 7 อาคาร 20 ชั้น เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2299 4476
โทรสาร 0 2299 4477
อีเมล foreignaffair.dpt@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/foreignrelationsDPT
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *