กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

224 อาคาร4 ชั้น2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ โทร. 02-201-8037
อีเมล lrdpt01@hotmail.com
Facebook https://th-th.facebook.com/LRDPT/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCh8nRuSWSme7NcOSdY7Hfdg
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *