กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กองตรวจราชการ

218, 1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 08 6381 8123
โทรสาร 08 6381 8123
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *