กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

08 มิถุนายน 2566 34

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 มาลีทิพย์โซฺชํะซู ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 8

21 กรกฎาคม 2566 11

ประกาศกองตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.