กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ชั้น 7 อาคาร 21 ชั้น)

โทรศัพท์ 022994472
โทรสาร 022994486
อีเมล PR.ClippingOnline@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCH7hwu-XAVaDJE-OuqVWS3Q
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *