กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

16
ธ.ค. 65
พิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้(16 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าของที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ปันพื้นที่ของตนให้ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับชาวเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อนให้เกิด การริเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีเพื่อพี่น้องประชาชนชาวแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แท็ก