กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

11
มี.ค. 67
ตอนที่ 1 : เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ในขั้นตอนใดบ้าง..?
EMBED
คัดลอก

2D คลายข้อสงสัย "การมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดิน" ตอน : เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ในขั้นตอนใดบ้าง..?