กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

11
มี.ค. 67
ตอนที่ 3 : ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะขาย โอน หรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่
EMBED
คัดลอก

2D คลายข้อสงสัย "ขาย โอน หรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้กับบุคคลอื่น" ตอน 3 : ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะขาย โอน หรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่