กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 66
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มที่ 3 สาขาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาชุมชน

          วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00- 12.00 น ณ ห้องประชุมดุสิต โรงแรมพีพาราไดซ์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวธิดารัตน์ สินธุรัตน์ นายชูเกียรติ นุราช นักผังเมืองชำนาญการ สำนักผังประเทศและผังภาค นายนที ธนากิตตินิวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายณัฐพล พรสัตยวงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 20 คน

          ซึ่งสำนักผังประเทศและผังภาคจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประมวลผลและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ข่าว31.pdf

ขนาดไฟล์ 0.87 MB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง