กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
ธ.ค. 66
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง