กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
เม.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์ 1.03 MB | จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง