กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0 2299 4169 , 0 2299 4270 , 0 2299 4271
โทรสาร 0 2619 6942
อีเมล Stdpt.dpt@gmail.com
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *