กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

19
ก.ค. 66
การกำหนดขนาดแปลงที่ดินเพื่อยกเว้นการใช้บังคับ FAR - BCR ในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
“ การกำหนดขนาดแปลงที่ดินเพื่อยกเว้นการใช้บังคับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR) และอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (BCR) ในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ " โดย นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี รักษาการผู้เชี่ยวชาญวางผังสถาปัตยกรรม (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

การกำหนดขนาดแปลงที่ดินเพื่อยกเว้นการใช้บังคับ FAR - BCR ในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขนาดไฟล์ 5.26 MB | จำนวนดาวน์โหลด 296 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด