กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

21
ก.ค. 66
“การจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง ”
โดย นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี รักษาการผู้เชี่ยวชาญวางผังสถาปัตยกรรม (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

การจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง .pdf

ขนาดไฟล์ 2.10 MB | จำนวนดาวน์โหลด 152 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด