กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
มิ.ย. 66
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น.

           เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน SDGs ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน SDGs ที่เป็นรูปธรรม แก่คณะทำงานฯ

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

news1_2566.pdf

ขนาดไฟล์ 0.86 MB | จำนวนดาวน์โหลด 100 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง