กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

8 มิถุนายน 2566 67

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 มาลีทิพย์โซฺชํะซู ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 8

14 มิถุนายน 2565 142

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ