กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

07
ก.ค. 65
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ ๙ – ๔/๒๕๖๕ เพื่อทราบในเบื้องต้น
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ นั้น ได้จัดทำสรุปผลการประชุมเบื้องต้น ตามที่คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาเรื่อง ต่าง ๆ แล้วมี มติ ดังนี้
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง