กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

25
ก.ค. 65
(วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๖ - ๑/๒๕๖๕
ด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินฯ) ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๖ - ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง