กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

16
ก.ย. 65
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑๒ – ๔/๒๕๖๕
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ขอแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑๒ – ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติมาเพื่อทราบในเบื้องต้น

S__14688359


S__14688361


S__14688362


S__14688363


S__14688364

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง