กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

27
เม.ย. 67
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อ...
.
?? ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ประเด็น : หน่วยงานเพื่อพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินรูปแบบใหม่, หน่วยงานที่จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติเฉพา
?? วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง