กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
ก.พ. 67
จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ”โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน จังหวัดมุกดาหาร”
.

?? ประชาสัมพันธ์ : การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน จังหวัดมุกดาหาร"
??พื้นที่จัดจำหน่าย
1?? แปลงที่ RL-3
ขนาดพื้นที่ 3 งาน 28.9 ตารางวา
ราคา 3,121,000 บาท
2?? แปลงที่ RL-4
ขนาดพื้นที่ 2 งาน 55.2 ตารางวา
ราคา 2,421,000 บาท
3?? แปลงที่ RL-6
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 74.9 ตารางวา
ราคา 5,723,000 บาท
?? ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042 611545
แท็ก