กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
ก.พ. 67
จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ”โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณสวนปราจีนวนารมย์์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี”
.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 แปลง รายละเอียด : https://pvnweb.dpt.go.th/.../th/general-press-release/18487