กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

Image Capcha
Image Capcha
Image Capcha

หรือ

ประโยชน์ของการสมัครสมาชิก
  • สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของกรมกรมโยธาธิการเเละผังเมืองผ่านทางอีเมลได้

  • สามารถตั้งกระทู้และตอบกระทู้ต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
  • ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  • โดยจะยินยอมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานได้กรอกเข้ามา

  • หากพบความไม่ถูกต้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถปิดการใช้งานนั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องอนุญาตก่อน