กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
พ.ย. 66
โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

ขนาดไฟล์ 0.10 MB | จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

DOCX

แบบ 4 แบบแสดงความคิดเห็นต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ.docx

ขนาดไฟล์ 0.02 MB | จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

ขนาดไฟล์ 0.09 MB | จำนวนดาวน์โหลด 60 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

DOCX

แบบ 1.docx

ขนาดไฟล์ 0.02 MB | จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

DOCX

แบบ 2.docx

ขนาดไฟล์ 0.02 MB | จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

DOCX

แบบ 3.docx

ขนาดไฟล์ 0.02 MB | จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง