กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

25
ม.ค. 65
โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ขนาดไฟล์ 2.63 MB | จำนวนดาวน์โหลด 204 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก.pdf

ขนาดไฟล์ 0.09 MB | จำนวนดาวน์โหลด 161 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง