กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

13 พฤศจิกายน 2566 101

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต

13 พฤศจิกายน 2566 58

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด สมุทรสงคราม

13 พฤศจิกายน 2566 85

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด สมุทรปราการ

13 พฤศจิกายน 2566 90

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด นนทบุรี

8 กันยายน 2566 33

เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง