กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

04
ก.ย. 66
การประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดลพบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ผังนโยบายระดับจังหวัด เล่มกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 6.23 MB | จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง