กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
ก.ค. 65
สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.45 น. นายศราวุธ พันธุ์สังวร เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีรั้วโดยรอบอาคารนริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง