กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

10
เม.ย. 67
สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย ร่วมสานใจชาว DPT
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ ขอพรจากท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย ร่วมสานใจชาว DPT"
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง