กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

21
ก.ค. 66
ผู้ตรวจราชการกรม รวมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม กับ DPT Growing Vegetab
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม กับ DPT Growing Vegetable ครั้งที่ 2 ภายในงานมีกิจกรรมแจกต้นกล้าผักพันธุ์พระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 16 ชนิด โดยเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ผู้ที่สนใจร่วมนำขวดพลาสติก จำนวน 2 ขวด แลกต้นกล้า 1 กระถาง การแจกไม่เกินท่านละ 2 กระถาง/ครั้ง ณ บริเวณตลาดนัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
แท็ก