กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

04 ตุลาคม 2565 0

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมหงส์ยนตร์ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ณ บึงหนองโคตร หน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิต หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 -2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น และโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,263 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,990 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม 7,031 ไร่ และได้รับประโยชน์ 8,649 ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหา ลดความเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย

03 สิงหาคม 2565 10

ยผ. ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และนายวิฑูรย์ นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์