กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 64
นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ให้การต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายนางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ให้การต้อนรับคณะจากกรมวางแผนการเกษตร กระทรวงกิจการการเกษตรและการวางแผนเชิงพื้นที่/สำนักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Ir.Dadat Dariatna, M.Si. เลขาธิการคณะกรรมการวางแผนพื้นที่การเกษตร เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย โดยมีนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดิน และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง