กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กลุ่มงานจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 299 4250
โทรสาร 02 273 0894
อีเมล anticordpt@dpt.mail.go.th
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *