กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

03
เม.ย. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 วันนี้ (3 เมษายน 2566) เวลา 09.19 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี สำหรับในปีนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีข้าราชการได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางฤชุมาน ฐานสุพร นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค และ2. นายวิโรจน์ พุ่มพวง นายช่างโยธาอาวุโส กองควบคุมการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง