กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
ธ.ค. 65
กรมโยธาฯ รับทราบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่เกี่ยวกับผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และชลประทานภูเก็ต โดยมี นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักผังประเทศและผังภาค และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง