กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

24
พ.ค. 65
การบรรยายพิเศษกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2
EMBED
คัดลอก
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ" จาก คุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 .