กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
พ.ค. 65
ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
EMBED
คัดลอก
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)