กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
พ.ค. 65
การบรรยายพิเศษกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
EMBED
คัดลอก
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ" จาก คุณอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 .