กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

26
พ.ค. 65
การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ
EMBED
คัดลอก
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ" จาก ดร. อําพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย .