กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
31
มี.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการ และผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา แก้วเนตร เข้ารับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง