กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
พ.ค. 65
กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรมฯ
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง