กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
ม.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองมีข้าราชการดีเด่นจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางปริศาส์ หวลประไพ โทนุบล นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนายปนิธิ พนมชัย นายช่างโยธาอาวุโส กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

แท็ก