กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

24
ก.ค. 66
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 9/2566
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 9/2566 วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีสำนักงานเลขานุการกรม ได้เปิดร้านจำหน่ายไข่ไก่ น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบุคลากรกรมฯ ให้ความสนใจและซื้อไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรกรมฯ ที่มาซื้อสินค้าต่างร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" ซึ่งเป็นการร่วมกันขับเคลื่อน DPT Change for good สู่ความยั่งยืนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมุ่งมั่นให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึก เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้โครงการ DPT energy challenge ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วม “เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น" ได้อย่างง่าย ๆ และสามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งบุคลากรกรมฯ ก็ได้นำถุงผ้ามาจับจ่ายสินค้าทำให้สามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก อันจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโรงอาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 #๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #131ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #WorldSoilDay #วันดินโลก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง