กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 66
กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเงินถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 4 องค์กร
กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเงินถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 4 องค์กร ซึ่งกรมฯ ได้เปิดรับบริจาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 3 ตุลาคม 2566 วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ มอบเงินบริจาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2566 ครบรอบ 21 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ 1.มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จำนวน 464,500 บาท ผู้รับมอบ คุณกัลยา จิตรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ 2.สภากาชาดไทย จำนวน 443,000 บาท ผู้รับมอบ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย 3.มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 481,000 บาท ผู้รับมอบ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา อาจารย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4.มูลนิธิองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จำนวน 235,000 บาท ผู้รับมอบ นางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,623,500 บาท ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เปิดรับบริจาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #131ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง