กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

29
พ.ย. 66
ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ (29 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรมฯ อีกทั้งเป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่กรมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตในการนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ในการนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม ได้เยี่ยมและให้กำลังใจให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยมีจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานเลขานุการกรม มาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 84 คน สามารถบริจาคได้ จำนวน 80 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 36,000 ซีซี ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #131ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง