กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
พ.ย. 66
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรมฯ อีกทั้งเป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่กรมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตในการนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยมีจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานเลขานุการกรม มาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 58 คน สามารถบริจาคได้ จำนวน 53 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 23,850 ซีซี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง