กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
มี.ค. 66
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566
ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมปิดการตรวจสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น.
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง