กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
ก.ย. 66
การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนผู้รับจ้างก่อสร้าง บริษัท วรรธน์สรร จำกัด และผู้ควบคุมงาน บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกันตอบข้อซักถามและลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง