กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

31
ส.ค. 66
การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนผู้รับจ้างก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ผู้แทนผู้ควบคุมงาน บริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด และผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต แนะนำโครงการ ร่วมกันตอบข้อซักถามและลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง